Hjem

Tim Greve Symposium

- tanker i tiden

1.-2. mars 2024 avholdes Tim Greve Symposium for 48. gang. Hold av datoen. 


Mer info kommer.
        «Tim Greves Symposium – Tanker i tiden» har siden 1978 samlet norske

 

samfunnsaktører fra forskning, forvaltning og forretning. Formålet er å skape en

 

arena for fri og åpen debatt om viktige spørsmål i norsk politikk og samfunnsliv.