Styret

Kristian Berg Harpviken, styreleder

Til daglig forsker ved Instituttt for fredsforskning (PRIO)

Kenneth Ruud, styremedlem

Til daglig administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Mette I. Wikborg, styremedlem

Til daglig departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet

 

Kjersti Marie Løken Stavrum, styremedlem

Til daglig administrerende direktør i Tinius

Silvija Seres, styremedlem

Til daglig teknolog og investor

Eskil Grendahl Sivertsen, styremedlem

Til daglig spesialrådgiver ved Forsvarets forskninginstitutt, FFI

Walter Hafslo Qvam, styremedlem

Til daglig rådgiver og styreleder

 

 

Bernt Reitan Jenssen, styremedlem

Til daglig administrerende direktør i Ruter

 

Frida Skjei, sekretær

Til daglig ansatt ved Forsvarets forskninginstitutt, FFI