Tim Greves Symposium

- Tanker i tiden

 

Kjøpsbetingelser & Personvern

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere og næringsdrivende og næringsdrivende

 

Partene

Selger er Tim Greve Symposium – tanker i tiden
Postboks 25
2027 Kjeller
post@timgreve.no
og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betaling og levering

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Betalingen

Betaling gjøres ved forhåndsbetaling av faktura. Faktura sendes sammen med bestillingsbekreftelse.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen har mottat deltagerbekreftelse på epost. 

Avlysning

Dersom konferansen blir avlyst av arrangør (pga. av situasjoner innenfor vår kontroll) vil billetten bli refundert. Det kan ta inntil to uker før refusjonen går gjennom, beløpet vil utbetales til kort/bankkonto som det ble innbetalt fra. Dersom konferansen blir helt eller delvis rammet av «Force majeure» (ekstraordinære situasjoner som faller utenfor vår kontroll), vil våre forpliktelser til deg falle bort. Vi vil da varsle om dette uten ubegrunnet opphold. Eksempler på force majeure (ikke utfyllende): terror, streik, naturkatastrofer, vær, sykdomsutbrudd m. flere.

Endringer i arrangementet

Det kan forekomme endringer i programmet og av foredragsholdere, dette gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av kjøp.

Angrerett

Det er ikke angrerett ved kjøp av billetter til Tim Greves Symposium. Påmelding er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker fra venteliste med inviterte. 

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom konferansen blir avlyst av arrangør (pga. av situasjoner innenfor vår kontroll) vil billetten bli refundert. Det kan ta inntil to uker før refusjonen går gjennom, beløpet vil utbetales til kort/bankkonto som det ble innbetalt fra. Dersom konferansen blir helt eller delvis rammet av «Force majeure» (ekstraordinære situasjoner som faller utenfor vår kontroll), vil våre forpliktelser til deg falle bort. Vi vil da varsle om dette uten ubegrunnet opphold. Eksempler på force majeure (ikke utfyllende): terror, streik, naturkatastrofer, vær, sykdomsutbrudd m. flere.

Endringer i arrangementet

Det kan forekomme endringer i programmet og av foredragsholdere, dette gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av kjøp.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Personvern

Disse retningslinjene dekker alle kommersielle aktiviteter av Tim Greves Symposium og dets nettsted: timgreve.no

Databehandling

Vi samler inn og bruker informasjon ansvarlig, i tråd med databeskyttelseslover. Personopplysninger hentes inn for deltakerregistrering og statistikk. Informasjon om allergier vil bli gitt til samarbeidende hotell hvor symposiumet avholdes. Deltakernes navn, organisasjoner og titler kan deles med arrangementspartnere. Ingen ekstra data deles uten tillatelse.

Datoppbevaring

Kundedata lagres i opptil 5 år fra det siste kjøpsåret. Data for potensielle kunder beholdes til et forhold begynner eller slettes ved forespørsel.

Datakontroll

Kunder kan vurdere, oppdatere og korrigere sin informasjon når som helst ved å sende en e-post til post@timgreve.no

Datasletting

Du kan be om sletting av personopplysninger. Send en e-post til post@timgreve.no

Databeskyttelse

Deltakernavn kan deles basert på bekreftelse av arrangementbillett. Konfidensialitet opprettholdes. Tilgang til data er begrenset. Personell som håndterer data er bundet av taushetsplikt.

Sikkerhet

Selv om vi streber etter å beskytte data, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet online.

Oppdateringer

Vi kan endre denne policyen, og å bruke tjenestene våre etter endringer betyr at du godtar dem.

Opphavsrett

Nettstedets innhold tilhører Tim Greves Symposium, med unntak av innhold fra tredjeparter.

Ansvar

Vi er ikke ansvarlige for avhengighet av vårt nettstedinnhold eller eksterne lenker.

Erstatning

Du er ansvarlig for din oppførsel på nettstedet vårt og godtar å beskytte oss mot eventuelle krav som oppstår fra din bruk.

Kontaktinformasjon

Tim Greve Symposium – tanker i tiden
Postboks 25
2027 Kjeller
Norway

E-post kontaktperson
sigrid.dahl@ffi.no