Tim Greves Symposium

- Tanker i tiden

Styret

Kristian Berg Harpviken, styreleder

Til daglig forsker ved Instituttt for fredsforskning (PRIO)

Kjersti Marie Løken Stavrum, styremedlem

Til daglig administrerende direktør i Tinius

Walter Hafslo Qvam, styremedlem

Til daglig rådgiver og styreleder

Kenneth Ruud, styremedlem

Til daglig administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Silvija Seres, styremedlem

Til daglig teknolog og investor

Bernt Reitan Jenssen, styremedlem

Til daglig administrerende direktør i Ruter

Mette I. Wikborg, styremedlem

Til daglig departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet

Eskil Grendahl Sivertsen, styremedlem

Til daglig spesialrådgiver ved Forsvarets forskninginstitutt, FFI

Tord Apalvik, sekretær

Til daglig rådgiver ved Forsvarets forskninginstitutt, FFI

Sigrid Dahl, sekretær

Til daglig ansatt ved Forsvarets forskninginstitutt, FFI