Tim Greves Symposium

- Tanker i tiden

Tidligere
Symposier

48. gang – 1.-2. mars 2024

«Hvor godt er Norge rustet i en sikkerhetspolitisk usikker tid?» med Eirik Kristoffersen (forsvarssjef), Fredrik Sejersted (Regjeringsadvokat) og Guri Melby (Stortingsrepresentant og partileder i Venstre. Ordstyrer var Eskil Grendahl Sivertsen (FFI). 

«kunstig intelligens i praksis og politikk» med Paul Chaffey (Studioleder i Halogen), Klas Pettersen (adm. dir., NORA), Bernt Reitan Jenssen (adm. dir., Ruter) og Tore Tennøe (direktør, teknologirådet). Ordstyrer var Silvija Seres. 

47. gang – 3.-4. mars 2023

«Hvor bærekraftig er den norske velferdsstaten?» med Karen Helene Ulltveit-Moe (Professor, Økonomisk institutt, UIO), Kristin Skogen Lund (administrerende direktør, Schibsted) og Robert Steen (tidligere helsebyråd og finansbyråd i Oslo kommune).

«Går Norges vei til Europa gjennom Norden?» med Torbjørn Røe Isaksen (samfunnsredaktør, E24), Ulf Sverdrup (direktør, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)) og Fredrik Baksaas (tidligere konsernsjef i Telenor).

46. gang – 4.-5. mars 2022

«Demokrati og diktatur: Det liberale demokratiet er under press. Hva er status i Norge? Hva betyr den globale utviklingen for oss?», med Ine Eriksen Søreide (leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite), Carl Henrik Knutsen (UiO) og Morten Brandtzæg (president og administrerende direktør, Nammo).

«Framtidens kompetansesamfunn og jakten på talentene: Arbeidsmarkedet er i rask endring, og nye typer kompetanse trengs. Hvordan kan Norge sikre seg den kompetansen og de talentene vi trenger for å lykkes?», med Liv Dingsør (DigitalNorway), Sveinung Skule (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) og Halvdan Haugsbakken (Høgskolen i Østfold og NTNU).

45. gang – 5. mars 2021 (digitalt arrangement)

“Norges muligheter i omstillingen til en grønn og bærekraftig økonomi», med Espen Barth Eide (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet) og Odd Arild Grefstad (konsernsjef, Storebrand ASA).

44. gang – 6.-7. mars 2020

«Hva forklarer populismens fremvekst i Europa? Og hvilke konsekvenser har det for stabiliteten i Norge og på kontinentet for øvrig?», med Ingrid Schulerud, (Utenriksdepartementet), Simen Ekern (forfatter og journalist) og Geir Hågen Karlsen, (Stabsskolen).

«Big-Data som nasjonal-strategisk råvare: Muligheter og utfordringer for stat og samfunn.», med Ingvild Næss (Schibsted), Bernt Reitan Jenssen (Ruter) og John-Mikal Størdal (Forsvarets forskningsinstitutt).

43. gang – 1.-2. mars 2019

«Kinas ‘Belt and Road Initiative’: Hva er konsekvensene for Europa og Norge?», med Øystein Tunsjø (IFS), Arne Jon Isachsen (BI) og Otto Malmgren (UD).

«Utviklingen av norsk politikk, økonomi og samfunnsliv: Hva skal vi leve av i fremtiden?», med Kristin Skogen Lund (Schibsted), Walter Qvam (rådgiver og styreleder) og Kristin Misund (Borregaard).

42. gang – 2.-3.3.2018

«Digitaliseringens politiske vesen», med Henrik Syse (PRIO), Johan Brand (Kahoot), Arne Norheim (IBM) og Silvija Seres (Norsk polyteknisk forening).

«Norsk sikkerhetspolitikk mellom USA, Russland og Tyskland», med Julie Wilhelmsen (NUPI), Svein Melbye (IFS) og Nils Morten Udgaard.

41. gang – 3.-4.3.2017

«Global sårbarhet, nasjonal robusthet – trenger vi en konsernmodell for AS NORGE? Innledere: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (adm.dir. i Norsk olje og gass), Harald Nordvik (Næringslivsleder), og Walther Qvam (styreleder, SINTEF).

«Den nye postfaktuelle æra; sannheten blir ikke lenger etterspurt, googlesøk verdsettes like mye som ekspert utredninger. Hvorfor er det så liten interesse for å finne fakta nå som mulighetene aldri har vært bedre? Innledere: Sigurd Grytten (partner, Zynk Communication & Leadership), Kjersti Løken Stavrum (adm. dir. Tinius og Blommenholm Industrier), og Aslak Bonde (Politisk Analyse).

40. gang – 4.-5.3.2016

«Vår digitale sårbarhet. Hvordan kan hackere overta kontrollen over vårt samfunn?» v/avdelingsdirektør Einar Lunde, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sjefsforsker Sverre Diesen, FFI, konsernsjef Walter Qvam, Kongsberg Gruppen ASA og sikkerhetssjef Hanne Tangen Nilsen, Telenor

«Havet. Hva vet vi om havressursene, den militære betydningen, matfatet og sårbarheten for forurensninger og klima?»

v/direktør Geir Hønneland, Fridtjof Nansens Institutt, Lars Saune, generalinspektør for Sjøforsvaret og havforsker Bjørn Einar Grøsvik, Havforskningsinstituttet

39. gang – 6.-7.3.2015

«Saudi-Arabias situasjon og landets rolle i Midt-Østen og på oljemarkedet» v/Stig Stenslie og Ådne Cappelen (SSB)

«Hvordan håndterer det norske samfunn sin raske velstandsøkning?» v/Thomas Ekeli (Folketrygdfondet) og Einar Lie (Universitetet i Oslo)

38. gang – 7.-8.3.2014

«Afrika i endring – konsekvenser for norsk politikk ovenfor Afrika»

v/fagdirektør for NORADs evalueringsarbeid, Øyvind Eggen og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland

«Hvor går Europas energi- og klimapolitikk – og hvordan påvirker det Norge?»

v/konserndirektør i EON, Jørgen Kildahl og Steinar Bysveen, Statkraft

37. gang – 1.-2.3.2013

“Opplever vi en norsk styringssvikt?”

v/daglig leder Civita, tidligere statsråd Kristin Clemet og direktør Statoil ASA, leder av 22. juli-kommisjonens sekretariat Bjørn Otto Sverdrup

“Hvor problematisk er befolkningens aldring egentlig?”

v/ professor ved International Institute for Applied Systems

Analysis, Vegard Skirbekk og Erling Holmøy, forsker ved Statistisk Sentralbyrå

36. gang – 3.–4.2.2012

”Eurokrisen og EUs fremtid”

v/Senior Reseach Fellow Michael Emerson, Centre for European Policy Studies og Mangaging Director Sixten Korkman, The Economic Research Institute

“Norges forhold til EU”

v/arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Arbeidsdepartementet og professor Fredrik Sejersted, daglig leder av Senter for europarett, og leder for Regjeringens store EU-utredning

35. gang – 4.–5.2.2011

”Kina”

v/professor Geir Lundestad, Det Norske Nobelinstitutt og  seniorrådgiver Henning Kristoffersen, Det Norske Veritas

”Islam og demokrati – er det mulig å forene to slike tankeretninger?”

v/forsker/forfatter Laila Bokhari, ambassaden i Islamabad og  professor Jan-Erik Lande, University of Freiburg

34. gang – 5.–6.2.2010

”Er embetsverket fremdeles uavhengig? Får politikerne faglige råd? eller de svarene de har bestilt”

v/departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet og riksantikvar Jørn Holme

”Norsk pressefrihet satt under press av ny teknologi og nye forretningsmodeller”

v/ konsernsjef Kjell Aamot, Schibsted ASA og journalist Christian Borch, NRK, Dagsrevyen

33. gang – 6.–7.2.2009

”Varige konsekvenser av den finansielle krisen”

v/ professor Alyson Bailes, Universitetet på Island og professor Kalle Moene, Universitetet i Oslo

”Sikkerhetspolitiske utfordringer”

v/ direktør Geir Westgaard, StatoilHydro og forsvarssjef Sverre Diesen

32. gang – 8.–9.2.2008

”Klimakrise, grenser for vekst og hva vi kan gjøre”

v/ professor Dag Hessen, Universitetet i Oslo og professor Jørgen Randers, Handelshøyskolen BI

”Hvor går USA?”

v/ ambassadør Wegger C. Strømmen, Washington DC og direktør Stein Tønnesson, Institutt for fredsforskning (PRIO)

31. gang – 9.–10.2.2007

”Norsk utenrikspolitikk – behov for reorientering?”

v/ utenriksminister Jonas Gahr Støre og professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI

”Samfunnskontrakten i endring?”

v/ professor Kalle Moene, Institutt for samfunnsøkonomi, UiO,

tidl. statsminister Kåre Willoch erstattet Moene, som hadde sykdomsforfall, og sosialantropolog Tian Sørhaug, Senter for teknologi, Innovasjon og kultur (TIK), UiO

30. gang – 10.–11.3.2006

”Kortsiktighetens tyranni”

”Kortsiktighet i næringslivet og i ressursforvaltningen”

v/forsker/rådgiver Bjørn Brunstad (erstattet Victor Norman), ECON Analyse, forsker Henrik Syse, Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og tidligere vassdrags- og energidirektør Erling Diesen

”Kortsiktighet i politikken og medias rolle i denne sammenheng”

v/ professor Martin Eide, Universitetet i Bergen, tidligere statsråd Kristin Clemet og distrikts- og nyhetsdirektør Gro Holm, NRK

29. gang – 11.–12.3.2005

”Nordområdene, norsk olje og gass, og Norges internasjonale stilling”

v/ konsernsjef Helge Lund, Statoil og partner Kjell Roland, ECON Management

”Regionalisering av Norge?”

v/Fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg og departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, Tor Saglie

28. gang – 19.–20.3.2004

”Nordens forhold til det nye Europa”

v/Talmann i den finske Riksdagen, Paavo Lipponen, Norges ambassadør til EU, Bjørn T. Grydeland og professor Johan P. Olsen, ARENA

”Statens styringsgrep: Virker de som ønsket?”

v/ departementsråd Per Sanderud, Samferdselsdepartementet og

Adm. direktør Åge Danielsen, Rikshospitalet

”Rettsliggjøring som maktforskyvning (juridifisering i hverdagen)”

v/regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs

27. gang – 14.–15.3.2003

”På vei mot en ny grunnlov for Europa? – Norges situasjon”

v/Statsråd Bertel Haarder, Danmark, styreleder Jonas Gahr Støre, ECON og seniorforsker Ulf Sverdrup, ARENA

”Demografi og folkeforflytninger i global sammenheng”

v/Forsker Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå og forskningsleder Grete Brochmann, Institutt for samfunnsforskning

26. gang – 15.–16.3.2002

”Hat og forsoning. Veier bort fra en sivilisasjonskrig”

v/ambassadør Knut Vollebæk og prost i V. Aker, leder for Kirke-stat-kom. Trond Bakkevik

”Borgernes sikkerhet og borgernes frihet. Avveininger i kampen mot terror”

v/overvårkingssjef Per O. Sefland og professor dr.jur. Eivind Smith

25. gang – 9.–10.3.2001

”Gjennombruddet i bioteknologien: Sosiale og etiske utfordringer”

v/dir Sissel Rogne, Bioteknologinemnda og Stortingsrepresentant Inge Lønning

”Medierevolusjon og folkeopplysning: Hva får vi, hva ønsker vi?”

v/Medieforsker og professor Jostein Gripsrud, UiB,

Trygve Ramberg erstattet Gripsrud som ble syk, og

leder for maktutredningen, professor Øyvind Østerud, UiO

24. gang – 10.–11.3.2000

«Internett som en revolusjonerende drivkraft – politiske, økonomiske og sosiale perspektiver»

v/museumsdirektør Erik Rudeng og adm. direktør Christian B. Thommessen

«Innvandring til Norge – behov, omfang og håndteringsevne»

v/arbeidsdirektør Ted Hanisch og professor Unni Wikan

23. gang – 12.–13.3.1999

«Det norske styringssystem i krise: Mot skinnbeslutninger og ansvarsoppløsning?»

v/Kåre Willoch og utredningsleder Siri Bjerke

«Styring og konfliktløsning i det europeiske rom: Kollektiv handling versus nasjonalstatlig suverenitet»

v/professor Geir Lundestad og avdelingsdirektør Bård Bredrup Knudsen

22. gang – 13.–14.3.1998

«Kapitalismens fremtid»

v/professor Francis Sejersted og stortingsrepresentant, lektor John Dale

«Statens rolle. Tyngdepunkter og avgrensninger»

v/departementsråd, dr.phil. Brit Denstad og adm. direktør Nils Holme

21. gang – 14.–15.3.1997

«Sikkerhet i en ny tid: Atlantisk samarbeid og Europa. NATOs mål og rolle – garantist eller debattforum?»

v/direktør Sverre Lodgaard og utenriksredaktør Nils Morten Udgaard

«Den norske utdanningsrevolusjonen. Utdanning og forskning for 2000-tallet: For hva? For hvem? Og ved hvem?»

v/professor Jan Brøgger og professor Hans Skoie

20. gang – 15.–16.3.1996

«Mot det normløse samfunn?»

v/siviløkonom Kristin Clemet og cand.theol. Trond Bakkevig

«Frihandel og konkurransebegrepets styrke og begrensning»

v/professor Tore Thonstad og professor Fritz Christian Holte

19. gang – 10.–11.3.1995

«Hvor går Europas grenser?»

v/professor Trond Berg Eriksen, professor Jostein Børtnes og general Fredrik Bull-Hansen

«Rammene rundt vårt politiske liv»

v/professor Eivind Smith og professor Rune Slagstad

18. gang – 11.–12.3.1994

«Hvis arbeidsledigheten er strukturell?»

v/assisterende arbeidsdirektør Ted Hanisch og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet Thorvald Moe

«Søkelys på nasjonalismen i Europa»

v/professor Bernt Hagtvet og professor Øyvind Østerud

17. gang – 5.–6.2.1993

«Kan vi redde den norske produksjons- og velferdsmodellen?»

v/Truls Frogner, leder for samfunnspolitiske avdeling i Akademikernes Fellesorganisasjon og Tron Kleivane, strategisk rådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon

«Overgrep mot eget folk»

v/Rolf Willy Hansen, byråsjef og leder av Utenriksdepartementets 1. politiske kontor og NRK-korrespondent Harald Munthe-Kaas

16. gang – 14.–15.2.1992

«90-årenes ungdomsgenerasjon – er inngangsbilletten for høy?»

v/fylkesarbeidssjef Kristian Hjortkær Hansen og kommunalråd Børge Brende

«Demokratiets sjanser i Europas smeltedigel»

v/professor Bernt Hagtvet og redaksjonssekretær Nils Morten Udgaard

15. gang – 1.–2.2.1991

«Norsk egenart – en styrke eller hemsko i Det nye Europa?»

v/direktør Christian Hambro og direktør Jan Vincents Johannessen

«Midtøsten – Produkt av livsførsel, politikk og religion»

v/general Fredrik Bull-Hansen og førsteamanuensis Gunvor Mejdell

14. gang – 26.–27.1.1990

«Etikk og moral i næringslivet»

v/Victor Hellern og Olav Magnussen

«Norge mot tusenårsskiftet»

v/Ted Hanisch

13. gang – 13.–14.1.1989

«Har skriftspråket en sjanse mot elektronikk og bilder?»

 v/Tor Bjarne Bore og Egil Børre Johnsen

«Samfunnsolidariteten – en ideologi som gikk tapt?»

v/Thomas Chr. Wyller og Helge Seip

12. gang – 29.–30.1.1988

«Sovjetsamveldet og utenrikspolitikken under Gorbatsjov»

v/Dagfinn Stenseth og Nils Morten Udgaard

«Helse og etikk – Valg og prioriteringer i helse- og omsorgssektoren»

v/Fredrik Mellbye, Inge Lønning og Jonas Gahr Støre

11. gang – 22.–23.11.1985

«Sikkerhetspolitikken og massemedia»

v/generalmajor Bjørn Egge og redaktør Per Egil Hegge

«Virkningen av arbeidsløshet – individuelt og sosialt»

v/direktør Brit Denstad og overlege Per Nyhus

10. gang – 23.–24.11.1984

«NATO’s strategi under utvikling»

v/generalløytnant Tønne Huitfeldt og redaksjonssekretær Nils Morten Udgaard

«Hvilke faktorer er særlig viktige for å sikre en trygg økonomisk utvikling i Fastlands-Norge?»

v/professor Victor Norman og direktør Arne Øien

9. gang – 18.–19.11.1983

«Konsekvenser av inntektsutjevninger»

v/direktør Odd Højdahl og h.r. advokat Kaare N. Selvig

«Etter Geneve-forhandlingene – hva så?»

v/statssekretær Eivinn Berg

8. gang – 3.–4.12.1982

«Må vi leve med arbeidsløsheten?»

v/ekspedisjonssjef Per Schreiner, korte kommentarer ved avdelingsleder Ulf Sand og direktør Lars Aarvig

«Hvor går Sovjet-Unionen?»

v/redaksjonssekretær Per Egil Hegge

7. gang – 1982

«Massemedias rolle på godt og vondt»

v/sjefredaktør Andreas Norland og høyesterettsadvokat Johan Hjort

«Vest-Europa mellom Øst og Vest?»

v/redaksjonssekretær Nils Morten Udgaard

6. gang – 1981

«Refleksjoner omkring de samfunnsmessige konsekvenser av liten eller ingen økonomisk vekst»

v/direktør Finn Lied og direktør Leif Frode Onarheim

«Ungdommens problemer i velferdsstaten, særlig narkotika»

v/politiinspektør Arne Huuse og overlege Per Nyhus

5. gang – 1981

«Nedrustning, fraser og realiteter»

v/statssekretær Johan Jørgen Holst

«Organisasjonenes plass i samfunnet»

v/statssekretær Gudmund Hærnes og 1. amanuensis Morten Egeberg

4. gang – 1980

«Verden etter Afghanistan»

v/general Herman F. Zeiner Gundersen og professor John Sannes

«Demokratiets fremtid»

v/direktør Finn Lied og professor Francis Sejersted

3. gang – 1979

«Beslutningsprosessene i vårt samfunn»

v/sjefredaktør Helge Seip

«Hvilke grunnleggende verdier og holdninger ønsker vi å beskytte, restaurere og videreutvikle?»

v/sivilingeniør Vidkunn Hveding og rektor Stephan Tschudi

2. gang – 1979

«Ytre farer»

v/oberst Fredrik Bull-Hansen og redaksjonssekretær Michael Grundt Sprang

«Indre farer»

v/sjefredaktørene Tim Greve og Trygve Ramberg

1. gang – 1978

«Det materielle grunnlag i fremtiden. Hvilke muligheter gir det oss?»

v/direktør Finn Lied og sjefredaktør Helge Seip

«Velferdssamfunnets livsinnhold»

v/jernbanedirektør Kåre Kristiansen og stortingsrepresentant Lars Roar Langslet

 

Tidligere
symposier